10 Dogmer 

Hvorfor Dogmer?

Hvis man vil udvikle sig i en anden retning end den konforme vej i fodbold- og business-verdenen er det vores overbevisning, at der må opsættes et sæt love og begrænsninger:

”Uden begrænsninger repeterer vi os selv – og vælger den vej frem, som giver mindst modstand”

Derfor er der for Young Business’ brands og aktiviteter vedtaget 10 dogmer som skal sikre den rette udvikling:

1. Firma-kulturen skal læne sig op ad Young Boys’ spillestil: Ung & fremadrettet

2. Young Business-firmaer, skal have en hovedvægt på en eller flere af disse Key Activitites: NGO,
So-Me, Marketing, Salg, CRM, Content, Sport eller eSport

3. Eneste økonomiske mål: Breakeven efter 1 år. Derudover har alle målsætninger at gøre med at
udvikle vore medarbejdere, brands og forretninger bedst muligt. På kort – men ikke mindst på lang
sigt.

4. Young Business’ forretninger rekrutterer kun unge mennesker. Gennemsnitsalderen i vore business’
må aldrig være over 30 år.

5. Minimum 75% af de ansatte i Young Business forretninger skal også have fagligt, interesse- eller
job-mæssig relation til Young Boys FD eller Young Boys Academy

 

6. Young Business’ firmaer rekrutterer sine ledere internt

7. Der er ingen titler i Young Business’ firmaer. Der er en Coach, som bestemmer. Men som via træning
samtidig har ansvaret for at alle på holdet bliver bedre. Alle ‘spillere’ på holdet er lige vigtige.

8. Alle medarbejdere rekrutteres og udvikles ud fra Body-Mind-Spirit filosofien om det hele menneske.

9. Alle unge medarbejdere skal have en personlig karriere plan. Inden medarbejderen fylder 25 år skal
coachen vide om han har en karriere i Young Business

10. Ingen firmaer/hold må have mere end 11 ansatte. Så skal der startes et nyt firma.

Få fat i os

Ballevej 2B
8600 Silkeborg

Skriv til os